2013. január 3., csütörtök

Alison Weir: Lady Elizabeth

Ahogy az már a címből is kiderül valamennyire, ez a regény I. Erzsébetről szól, a híres VIII. Henrik lányáról.
A történet kezdetén a kis Tudor Erzsébet még csak 3 éves. Eddigi csodás és gondtalan élete azonban hirtelen megváltozik, amikor féltestvére, Mária közli a kislánnyal, hogy édesanyja meghalt. Boleyn Annát férje, a király házasságtörés vádjával a Towerbe záratta és kegyetlenül lefejeztette.
Viharos idők jönnek a Tudor-ház életében, hiszen Henrik királynak trónörököst kellene nemzeni, ha biztonságban akarja tudni a trónutódlást. Két lányát, Máriát, aki első házasságából született Aragóniai Katalintól, és a kis Erzsébetet pedig kitagadja, első két házasságát pedig érvénytelennek tekinti.
Még mindenkit lázban tart Boleyn Anna lefejezése, amikor pár napra rá a király újabb házasságot köt. Boleyn Anna egyik udvarhölgyét vezeti oltár elé: a fiatal Jane Seymourt. Nemsokára pedig megszületik az oly régóta várt trónörökös, Edward. Édesanyja azonban néhány nap múlva a szüléstől teljesen legyengülve, gyermekágyi lázban meghal.
Múlnak az évek, Erzsébet lassan felcseperedik, Henrik király pedig időközben lenyakaztatja negyedik feleségét, elválik az ötödiktől és hatodszorra is újra nősül. Parr Katalin, a legújabb királyné már csak amolyan ápolónő a király mellett. Az idős, beteg és elhízott Henrik meghal és a fia, Edward követi a trónon. Katalin királyné távozik az udvartól, vidékre költözik és hamarosan férjhez megy régi szerelméhez, Thomas Seymourhoz. Időközben magához veszi Erzsébetet, ő gondoskodik a neveléséről és taníttatásáról. A lány nagyon érett, értelmes, okos nővé serdül. Ezt Katalin férje Thomas Seymour is észreveszi és egyre nagyobb érdeklődést mutat a lány iránt, ami nem marad viszonzatlan. A valóságban sosem bizonyosodott be egyértelműen, hogy szeretőkké váltak, a regényben viszont Katalin rajtakapta őket Erzsébet ágyában.
Ezek után a fiatal hercegnőnek nem volt maradása, eltávolították a birtokról.
Edward és Mária között a vallási kérdések miatt egyre feszültebbé válik a viszony, miközben Erzsébet mindkettejükkel megpróbál jó kapcsolatot ápolni. Edward tragikusan fiatalon rengeteg betegeskedés után meghal, a trón pedig Máriára száll. Innentől romlik meg a viszony a két lánytestvér között, hiszen Mária ragaszkodik ahhoz, hogy Erzsébet a protestáns hitet félredobva térjen át a katolikus vallásra.
Mária rögeszmés vallásossága miatt egyre nagyobb az elégedetlenkedés a nép körében is. Rengeteg ember kerül máglyára, amiért nem hajlandók áttérni a katolikus hitre. Felkelés tör ki, amelynek egyetlen célja van: megdönteni Mária vallásos uralmát és Erzsébetet juttatni a trónra.
Emiatt Erzsébet a Tower börtönébe kerül, ahol annak idején édesanyja is raboskodott. Élete komoly veszélyben forog, de rengeteg viszály után, amikor meghal Mária, mégiscsak trónra léphet a 25 éves Erzsébet.
Igazán kalandos élete volt a szűz királynő néven is emlegetett Erzsébetnek, amely most életre kel a könyv lapjain. A 2012-es évem egyik legjobb és legérdekesebb olvasmánya volt a Lady Jane című szintén Alison Weir könyv mellett. Nagyon tetszett, ahogy egészen a gyerekkortól bontakoztatja ki a történetet. Belemerülhetünk Henrik király szövevényes szerelmi életébe és házasságaiba, olvashatunk Mária vallási hitbuzgalmáról, Edward rövid uralkodásáról. Emellett szerepel ebben a könyvben ármánykodás, hitszegés, politikai viszály, szerelmi történet, árulás és megcsalás, hazugságok. És ha még ez sem lenne elég, nagyon jó leírásokat kapunk a kor divatjáról, gasztronómiájáról, a királyi udvarról és a középkori London életéről.
A véleményem 10/10

Nincsenek megjegyzések: